O WYDARZENIU

III Kongres Tłumaczy Lubelszczyzny

Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy zaprasza na III Kongres Tłumaczy Lubelszczyzny – cykliczne wydarzenie łączące w Lublinie środowisko tłumaczy i adeptów sztuki tłumaczenia. W tym roku Kongres to dwa dni ciekawych tematów, wiedzy, praktycznych szkoleń i miłych spotkań profesjonalistów z branży tłumaczeniowej.

Tematem przewodnim III edycji będzie Jakość w tłumaczeniu. Temat ten zgłębimy pod kątem tłumaczeń pisemnych, ustnych, zwykłych i przysięgłych oraz konferencyjnych. Do współpracy zaprosiliśmy najwybitniejszych specjalistów z każdej dziedziny, która będzie przedmiotem prelekcji i warsztatów. Podczas Kongresu uzyskamy w pigułce najważniejsze informacje na temat międzynarodowych standardów jakości tłumaczenia, odpowiedzialności zawodowej tłumaczy, praktyczne wskazówki dotyczące metod kontroli jakości oraz narzędzi i technik, które nam w tym pomogą. Warsztaty, które zaproponujemy w tym roku, są unikatowe w skali kraju. Jak co roku stawiamy na pragmatykę i zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Kongres Tłumaczy Lubelszczyzny to stały punkt programu w kalendarzu zawodowych tłumaczy z Lubelszczyzny, ale doświadczenie pokazuje, że towarzyszą nam również praktycy zawodu z innych zakątków Polski, co nas ogromnie cieszy.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu i wpisania Kongresu Tłumaczy Lubelszczyzny 2017 do swoich kalendarzy.

Czekamy na was w Lublinie, w gościnnych murach UMCS w dniach 1- 2 kwietnia 2017 r.


PROGRAM KONFERENCJI

Data: 1-2 kwietnia 2017
Miejsce: Lublin, UMCS - Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a

PANEL I - sesja plenarna:

Sobota, 1 kwietnia 2017 r.

09:30 - 10:00
Rejestracja uczestników
10:00 - 10:15
Oficjalne otwarcie Kongresu i powitanie gości
Irmina DANIŁOWSKA, prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy
10:15 - 11:15
Najważniejsze normy ISO dla branży tłumaczeń – ISO 17100 oraz wprowadzenie do ISO 20771 i ISO 21999
Monika POPIOŁEK, prezes Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń
11:15 - 12:45
Odpowiedzialność prawna tłumaczy przysięgłych
Jacek ZIELIŃSKI, prokurator Prokuratury Regionalnej w Łodzi, przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Sprawiedliwości
prof. nadzw. dr hab. Artur D.KUBACKI, członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Sprawiedliwości
12:45 - 13:00
Ubezpieczenie OC dla tłumaczy – skuteczny parasol bezpieczeństwa
Jacek RESZKA, dyrektor Oddziału ERGO Hestia
13:00 - 13:30
Przerwa na lunch
13:30 - 14:30
Kontrola jakości tłumaczeń: jakoś tłumaczę kontra jakość tłumaczeń
Bartłomiej DYMEK, tłumacz-korektor, Language Lead
14:30 - 14:45
SDL TRADOS 2017 asystent ds. kontroli jakości profesjonalnego tłumacza
Jacek MIKRUT, certyfikowany trener i Dystrbutor SDL Trados, localize.pl
14:45 - 15:00
Oficjalne ogłoszenie kampanii informacyjnej „Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient”
Irmina DANIŁOWSKA, prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy
19:00
Między nami tłumaczami, czyli swobodne rozmowy przy lampce wina i drobnych przekąskach

PANEL II - Jakość w tłumaczeniu ustnym:

Niedziela, 2 kwietnia 2017 r.

09:30 - 10:00
Rejestracja uczestników
10:00 - 10:11
Oficjalne otwarcie drugiego dnia Kongresu
10:10 - 11:00
Kryteria jakości w ewaluacji przekładu ustnego
dr Ewa KOŚCIAŁKOWSKA - OKOŃSKA tłumacz przysięgły i symultaniczny j. angielskiego, kierownik Pracowni Przekładoznawstwa Katedry Filologii Angielskiej UMK w Toruniu
11:00 - 12:00
Sympozjum „Tłumacz ustny – wymagane kompetencje – wywiady z wybitnymi tłumaczami ustnymi: środowiskowymi, unijnymi, konferencyjnymi i specjalistycznymi"
prof. nadzw. dr hab. Artur D. KUBACKI, tłumacz przysięgły j. niemieckiego, kierownik Katedry Językoznawstwa Niemieckiego UP w Krakowie
dr Ewa KOŚCIAŁKOWSKA – OKOŃSKA, tłumacz przysięgły i symultaniczny j. angielskiego, kierownik Pracowni Przekładoznawstwa Katedry Filologii Angielskiej UMK w Toruniu
Marek ALBIN, AIIC member, ACI Freelance Interpreter PL EN FR IT ES PT

WARSZTATY TEMATYCZNE DO WYBORU:

Sobota, 1 kwietnia 2017r.
15:15 - 17:15
Kontrola jakości tłumaczeń — warsztaty z obsługi programu ApSIC XBench w wersji 2.9 (darmowa wersja do użytku komercyjnego)
Bartłomiej DYMEK, Tłumacz i korektor w Centrum Lokalizacji CM
Marcin MARCINISZYN Od 2010 roku związany z Centrum Lokalizacji CM, w którym pełni funkcję Kierownika Działu Tłumaczeń
17:15 - 19:00
Optymalizacja warsztatu pracy tłumacza — zarządzanie plikami i automatyzacja pracy z powtarzalnymi ciągami tekstu
Bartłomiej DYMEK, tłumacz-korektor, Language Lead
Marcin MARCINISZYN tłumacz-korektor, kierownik działu tłumaczeń
15:15 - 19:00
Szkolenie z obsługi SDL Trados Studio – poziom podstawowy
Jacek MIKRUT, certyfikowany trener i Dystrybutor SDL Trados, localize.pl

Niedziela, 2 kwietnia 2017r.
10:00 - 13:00
Szkolenie z obsługi SDL Trados Studio – poziom średnio zaawansowany
Jacek MIKRUT, certyfikowany trener i Dystrbutor SDL Trados, localize.pl
12:15 - 14:00
Warsztaty z mnemotechnik i technik notacji
dr Ewa KOŚCIAŁKOWSKA – OKOŃSKA, tłumacz przysięgły i symultaniczny j. angielskiego, kierownik Pracowni Przekładoznawstwa Katedry Filologii Angielskiej UMK w Toruniu
12:15 - 14:00
„Nieprzewidywalni mówcy, trudne warunki w miejscu tłumaczenia - praktyczne wskazówki dla tłumaczy ustnych”
Marek ALBIN, AIIC member, ACI Freelance Interpreter PL EN FR IT ES PT
12:15 - 16:15
Warsztaty z emisji głosu dla tłumaczy
Artur KALICKI, prezenter radiowy i telewizyjny, specjalista EPA - emisji głosu, prozodii i artykulacji

EKSPERCI

Informacje o ekspertach.

Jacek Zielinski

Prokurator Jacek Zieliński

Prawnik, prokurator Prokuratury Regionalnej w Łodzi delegowany do wykonywania czynności służbowych w Prokuraturze Krajowej. Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Sprawiedliwości. Od 1.9.2015 r. Przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości. Wykładowca m.in. z zakresu finansów publicznych oraz naruszeń dyscypliny finansów publicznych, organizowanych dla pracowników sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz dla pracowników Służby Więziennej, a także z zakresu odpowiedzialności zawodowej tłumaczy przysięgłych.

Artur D. Kubacki

prof. nadzw. dr hab. Artur D. Kubacki

Kierownik Katedry Językoznawstwa Niemieckiego Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz czynny tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Autor lub współautor 10 książek, a także ponad 80 artykułów i recenzji z dziedziny przekładu specjalistycznego oraz jego dydaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem przekładu terminologii z zakresu prawa i ekonomii. Od 1.9.2015 r. członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych oraz od 2007 r. konsultant, a następnie od 2013 r. członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Aktywny działacz na rzecz środowiska tłumaczy przysięgłych.

Monika Popiołek

Monika Popiołek

Prezes Zarządu Agencji MAart Sp. z o.o. od 1991 r. i Mobiling Sp. z o.o. od 2011 r. Jako menedżer odpowiada głównie za wdrażanie rozwiązań strategicznych i zarządzanie jakością. Absolwentka Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego (magister), podyplomowych studiów menedżerskich Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (program partnerski WUT BS z London Business School, HEC Paris i NHH Bergen – dyplom MBA z wyróżnieniem) oraz studiów doktoranckich w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej (SGH) – specjalizacja: zarzadzanie jakością . Tłumacz przysięgły języka angielskiego od 1998 roku. W latach 2001 – 2009 prezes stowarzyszenia MBA (SAAMBA) oraz członek założyciel i prezes Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń (PSBT) od 2009 roku. Ponadto, od 2007 r. polski ekspert przy ISO TC 37 i CEN 07, Przewodnicząca Komitetu Technicznego PKN KT 256 ds. Terminologii, Innych Zasobów Językowych i Zarządzania Treścią oraz Rady Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania w PKN (Polskim Komitecie Normalizacyjnym) oraz Liaison Representative dla EUATC przy ISO TC 37. Autorka licznych publikacji i prezentacji na temat zarządzania (jakością, procesem tłumaczeniowym, terminologią) oraz zagadnień dotyczących norm i trendów branżowych. Redaktor normy ISO 17100 (Translation services – Requirements) i Kierownik projektu dla dwóch nowych norm branżowych: ISO 20771 (Legal and specialist translation services – Requirements) oraz ISO 21999 (Translation Quality Assurance and Assessment – Models and Metrics). Członkini wielu organizacji, w tym członek-ekspert TEPiS i członek głosujący ATA.

dr Ewa Kościałkowska – Okońska

dr Ewa Kościałkowska – Okońska

Ewa Kościałkowska-Okońska, dr, absolwentka anglistyki na UAM w Poznaniu. Adiunkt w Katedrze Filologii Angielskiej UMK w Toruniu (kierownik Pracowni Przekładoznawstwa). Absolwentka podyplomowych studiów w Szkole Tłumaczy i Języków Obcych UAM w Poznaniu, podyplomowych studiów w zakresie prawa angielskiego prowadzonych przez British Law Centre na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz studiów podyplomowych w Akademii Trenera Biznesu (w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu). Autorka wielu publikacji z dziedziny przekładoznawstwa. Tłumacz przysięgły i symultaniczny. Tłumaczeniem zajmuje się zawodowo od 1998r. prowadząc własną firmę świadczącą usługi tłumaczeniowe i szkoleniowe. Korektor językowy tekstów naukowych. Od 1998r. zajmuje się tłumaczeniem tekstów medycznych z różnych dziedzin medycyny (artykuły naukowe, instrukcje użytkowania [IFU], katalogi produktowe wyrobów medycznych, dokumentacja medyczna, etc.), a także tekstów z dziedziny prawa i humanistyki. Członek European Society for Translation Studies.

Marek Albin

Marek Albin

Marek Albin jest przedsiębiorcą oraz tłumaczem ustnym i pisemnym o najwyższych kompetencjach i wielkim dorobku zawodowym zgromadzonym w trakcie ponad 20-letniej kariery na rynku krajowym i międzynarodowym. Od roku 2006 pracuje regularnie dla Parlamentu Europejskiego i innych instytucji Unii Europejskiej w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu jako tłumacz symultaniczny i konsekutywny, a ponadto realizuje zlecenia w całej Europie i okazjonalnie na innych kontynentach. Wielokrotnie tłumaczył prezydentów, premierów, przewodniczących parlamentów i liderów UE, wśród których można wymienić takie osobistości, jak np. Bill Clinton, Lech Wałęsa, Nicolas Sarkozy, François Hollande, José Manuel Barroso, Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, Tadeusz Mazowiecki, Martin Schultz, Aleksander Kwaśniewski, ale także Papież Franciszek, Jeremy Rifkin, Nathaniel Rothschild … Na podstawie akredytacji unijnej ACI (dla tłumaczy konferencyjnych kontraktowanych przez instytucje UE z wolnego rynku) pracuje w kombinacji z 6 językami (polski, francuski, angielski, włoski, hiszpański, portugalski). Należy do międzynarodowego stowarzyszenia tłumaczy konferencyjnych AIIC z siedzibą w Genewie. Może też poszczycić się poświadczeniem bezpieczeństwa ABW/NATO/UE, które stanowi specjalne uprawnienia zezwalające na dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą do poziomu „tajne”. Jest wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości jako tłumacz języka francuskiego i angielskiego. Odebrał trzy tytuły magisterskie, z tego dwa na Uniwersytecie Warszawskim (romanistyka i anglistyka) i jeden w Szkole Głównej Handlowej, gdzie specjalizował się w rachunkowości finansowej i zarządczej oraz w ekonometrii. Założyciel i Prezes Zarządu warszawskiego biura tłumaczeń BTCS Best Translation & Conference Service Sp. z o.o. (btcs.pl), które świadczy pełną gamę usług tłumaczeniowych ustnych i pisemnych dla najważniejszych organów państwowych oraz dla szeregu klientów biznesowych, również zagranicznych. Szczególnie chętnie wykonuje tłumaczenia na najwyższym szczeblu politycznym i korporacyjnym. Swoimi przemyśleniami na temat pracy tłumacza dzieli się na fan page’u „Translating for business by BTCS” (https://www.facebook.com/BTCSTranslation/). Aktywnie działa przy pracach nad powołaniem powstającego regionalnego oddziału AIIC-u, który miałby zrzeszać kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Prywatnie mąż i ojciec dwóch córek. Miłośnik psów rasy border collie i kotów (niekoniecznie rasowych). Po godzinach można go spotkać najczęściej w dobrej winiarni i na siłowni na warszawskim Żoliborzu.

Bartłomiej Dymek

Bartłomiej Dymek

Tłumacz i korektor w Centrum Lokalizacji CM. Tłumacz tekstów medycznych, technicznych i marketingowych. Zaangażowany w szeroko zakrojoną firmową i pozafirmową działalność dydaktyczną: prowadzi szkolenia z zakresu zachowania i kontroli jakości oraz zajęcia z tłumaczeń medycznych na uczelni wyższej. Do zainteresowań zawodowych zalicza optymalizację procedur lokalizacyjnych i warsztatu pracy tłumacza oraz zachowanie i nadzór nad jakością.

Marcin Marciniszyn

Marcin Marciniszyn

Od 2010 roku związany z Centrum Lokalizacji CM, w którym pełni funkcję Kierownika Działu Tłumaczeń. Absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Z zawodu nauczyciel języka angielskiego, w branży tłumaczeniowej od 17 lat. Tłumacz i korektor specjalistycznych tekstów medycznych, technicznych, informatycznych i marketingowych. Od 2010 roku związany z firmą lokalizacyjną, w której pełni funkcję Kierownika Działu Tłumaczeń. Zaangażowany w działalność dydaktyczną, w ramach której prowadzi praktyki zawodowe dla przyszłych tłumaczy i korektorów oraz szkolenia z narzędzi i procedur stosowanych w branży lokalizacyjnej.

Jacek Mikrut

Jacek Mikrut

Jacek Mikrut – absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, z wykształcenia ekonomista. Ekspert z zakresu narzędzi CAT, certyfikowany trener i medyk polowy SDL Trados. Autor podręczników SDL Trados w języku polskim, kursów szkoleniowych i artykułów technicznych (głównie SDL Trados). Współtwórca i capo bastone Localize.pl, współorganizator jednej z największych cyklicznych europejskich konferencji branżowych „The Translation and Localization Conference” oraz „Konferencji Tłumaczy”.

Artur-Kalicki

Artur Kalicki

Artur Kalicki - od 1994 roku dziennikarz i prezenter - najpierw radiowy (do 2002 roku), potem telewizyjny - od 2001 roku do dziś. Przez cztery lata również reporter Panoramy Lubelskiej. Prowadzący „Wiadomości” w Jedynce TVP w latach 2007 - 2009. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku Dziennikarstwo - Wydział Humanistyczny i Emisja Głosu na Wydziale Artystycznym UMCS. Posiadacz karty mikrofonowej Polskiego Radia i karty ekranowej Telewizji Polskiej S.A. - bezterminowych certyfikatów komisyjnego dopuszczenia do pracy w mediach publicznych. Autor radiowych programów popularnonaukowych. Laureat nagrody Polskiego Radia Bis w otwartym konkursie na audycję popularnonaukową i współautor programów kulturalnych – radiowych i telewizyjnych. Prezenter Panoramy Lubelskiej i Dziennika Regionów – ogólnopolskiego programu informacyjnego kanału TVP Regionalna. Pracownik Polskiego Radia Lublin, w którym prowadzi poranne audycje. Lektor programów telewizyjnych i filmów dokumentalnych, a także wydawnictw typu audiobook z zakresu komunikacji biznesowej i przygotowania menadżerskiego. Wykładowca Komunikacji w mediach na Wydziale Artystycznym UMCS. Uczestnik seminarium „Skuteczna komunikacja”, prowadzonego przez organizatora kampanii wyborczej Geralda Forda i doradcę prezydenta USA Ronalda Reagana, Geralda Abramczyka. Pracował w Dziale Projektów Europejskich KUL jako osoba odpowiedzialna za promocję projektów. Właściciel firmy DYLEKTOR i Studia Szkoleniowego Emisji Głosu, gdzie są prowadzone indywidualne zajęcia z dziennikarzami, lektorami, uczniami, studentami, którzy chcą podnieść swoje kompetencje komunikacyjne. Prowadzi grupowe szkolenia z komunikacji i emisji głosu dla przewodników turystycznych, uczniów liceów, aktorów, nauczycieli. Opracowuje i prowadzi koncerty, konferencje, spotkania typu forum i debaty realizowane na zlecenie TVP S.A., Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Urzędu Miasta Lublin, Lubelskiego Klubu Biznesu, Związku Gmin Lubelszczyzny,Związku Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Agrobiznes Klubu (prowadzenie ceremonii wręczenia przez prezydenta Bronisława Komorowskiego nagród dla agroprzedsiębiorców w Pałacu Prezydenckim,), Banku Pekao S.A., a także na zlecenie kilkudziesięciu innych instytucji, firm i przedsiębiorstw.

PATRONAT

Instytucje, które objęły patronat nad kongresem.

Marszałek Województwa Lubelskiego
Marszałek Województwa Lubelskiego

PARTNERZY

POLSKIE STOWARZYSZENIE BIUR TŁUMACZEŃ (PSBT)

POLSKIE STOWARZYSZENIE BIUR TŁUMACZEŃ (PSBT)

Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń (PSBT) powstało w 2001 r. i jest to jedyna organizacja branżowa skupiająca profesjonalne biura świadczące usługi tłumaczeniowe i lokalizacyjne w Polsce. Główne cele PSBT to reprezentacja polskich firm świadczących usługi tłumaczeniowe i lokalizacyjne, promowanie dobrych praktyk i norm jakości oraz usług członków, działalność naukowa i szkoleniowa, ułatwianie wzajemnych kontaktów branżowych, wymiana informacji, doświadczeń oraz rozwój profesjonalnych, wysokiej jakości usług z zakresu tłumaczeń i lokalizacji, a także dążenie do podnoszenia prestiżu i budowania wizerunku całej branży, a zwłaszcza profesjonalnych podmiotów działających na tym rynku. Członkowie PSBT stosują i promują Kodeks Dobrych Praktyk PSBT - przyjęty w 2006 roku i zaktualizowany w styczniu 2017 roku. PSBT zrzeszone jest w KIG i międzynarodowych organizacjach: EUATC, OASIS i ISTC. www.psbt.pl


UMCS

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. Jako instytucja głęboko zakorzeniona w regionie, od ponad 70 lat pełni rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą oraz wnosi istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Kształcenie prowadzone jest na 12 wydziałach, ponad 50 kierunkach studiów oraz ponad 200 specjalnościach. Do chwili obecnej studia na UMCS ukończyło ponad 200 tys. absolwentów.

UMCS stara się dostosowywać profil kształcenia do potrzeb rynku pracy, za co uczelnia otrzymała wiele znaczących tytułów i wyróżnień, takich jak: „Uczelnia Liderów”, „Aurea Praxis”, „Dobra Uczelnia – dobra praca”. UMCS jest także laureatem konkursu „Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”.

Zakład Lingwistyki Stosowanej

ZAKŁAD LINGWISTYKI STOSOWANEJ UMCS

Od roku 2001 Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS prowadzi dwustopniowe studia na kierunku Lingwistyka Stosowana. W roku 2009 lingwistyka stosowana uzyskała status kierunku unikatowego. Studia te kształcą tłumaczy i nauczycieli w zakresie dwóch języków obcych W chwili lingwistyka stosowana oferuje kształcenie w opcjach: angielski + niemiecki, anielski + francuski, angielski + rosyjski, niemiecki + angielski, a od roku akademickiego 2015/2016 dołączy do nich kombinacja angielski + hiszpański.

W raku akademickim 2015/2016 ZLS uruchamia kolejny kierunek studiów drugiego stopnia: Translacja Konferencyjna, na którym będą się kształcić przyszli tłumacze konferencyjni (tłumaczenie symultaniczne, konsekutywne i środowiskowe), a także nowe studia podyplomowe: Tłumaczenia Poświadczone i Specjalistyczne (jez. angielski, niemiecki, francuski i rosyjski).

Wszystkie studia prowadzone przez ZLS mają profil praktyczny. Charakter kształcenia w ZLS wychodzi naprzeciw potrzebom europejskiego rynku pracy w nowej przestrzeni Unii Europejskiej, gdzie specjaliści dwujęzykowi z zakresu komunikacji interkulturowej, przekładu i tłumaczenia tekstów specjalistycznych, nauczania dwóch języków europejskich stają się pracownikami pilnie poszukiwanymi.


KUL

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, powstały w 1918 r., jest najstarszą akademicką uczelnią w Lublinie. Jest silnym, dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem naukowym i dydaktycznym oraz ważnym ośrodkiem działalności studenckiej. Obecnie strukturę organizacyjną uczelni tworzy 9 wydziałów, na których w ramach studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich studiuje ponad 14 tys. studentów z Polski, jak również z zagranicy. Jednym z największych wydziałów jest Wydział Nauk Humanistycznych, na którym w ramach kierunków neofilogicznych (filologia angielska, słowiańska, romańska, germańska) prowadzone są studia oraz badania naukowe w zakresie problematyki przekładu. Uczelnia od wielu lat współpracuje z licznymi instytucjami w regionie, dzieląc się z nimi swoją ofertą naukową i edukacyjną.

BRYTYJSKO-POLSKA IZBA HANDLOWA (BRITISH POLISH CHAMBER OF COMMERCE - BPCC)

BPCC to organizacja, która od 1992 roku działa na rzecz rozwoju polsko-brytyjskiej współpracy gospodarczej. Aktywnie kojarzy potencjalnych partnerów biznesowych oraz promuje najlepsze praktyki w polskiej i brytyjskiej gospodarce i kulturze.

Misją i głównym celem jest kojarzenie partnerów biznesowych poprzez działania promocyjno-marketingowe oraz organizację prestiżowych wydarzeń, sprzyjających zacieśnianiu więzi gospodarczych i kulturalnych pomiędzy Polską i Wielką Brytanią.

Do współpracy zaprasza zarówno międzynarodowe korporacje jak też małe firmy, które są zainteresowane rozwojem polsko-brytyjskich kontaktów we wszystkich dziedzinach życia.


FRANCUSKO-POLSKA IZBA GOSPODARCZA (CCI FRANCE POLOGNE)

Francusko-Polska Izba Gospodarcza skupia ponad 420 firm z kapitałem zarówno francuskim, jak i polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. Organizacja współtworzy korzystne warunki dla rozwoju działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce oraz odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i pozostałymi organizacjami pracodawców. CCIFP jest platformą współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych oraz promotorem najlepszych praktyk pomiędzy przedsiębiorcami.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza powstała z inicjatywy przedsiębiorstw francuskich w kwietniu 1994 r. i jest strukturą samodzielną oraz samofinansującą się, działającą według prawa lokalnego.


Fundacja Freeling

FUNDACJA FREELING

Fundacja FreeLING to organizacja non profit założona przede wszystkim w celu wzbogacenia oferty szkoleniowej dla tłumaczy. Fundacja pomaga tłumaczom – w szczególności tłumaczom tzw. „małych języków” (innych niż np. j. angielski czy niemiecki) – doskonalić umiejętności tłumaczeniowe i językowe oraz pozyskiwać wiedzę merytoryczną z dziedzin specjalistycznych. Cel ten jest realizowany głównie poprzez organizację warsztatów, prelekcji i wykładów.

Centrum Lokalizacji CM

Centrum Lokalizacji CM świadczy usługi językowe dla klientów z całego świata. Zakres oferowanych usług obejmuje m.in. lokalizację oprogramowania wraz z tłumaczeniem dokumentacji, lokalizację stron internetowych, tłumaczenia tekstów specjalistycznych, informatycznych, technicznych, medycznych, prawnych, marketingowych i wielu innych. Ponadto firma oferuje usługi związane z internacjonalizacją, tworzeniem oraz rozwijaniem baz terminologicznych, przygotowaniem dokumentów do publikacji, jak również weryfikację i kontrolę jakości tłumaczeń. Opracowane przez firmę dedykowane narzędzia informatyczne, takie jak KeyStone™ i TEXT™, wspomagają proces lokalizacji i zapewniają gwarantowany poziom usług. Przy realizacji usług firma wykorzystuje oprogramowanie wspomagające proces tłumaczenia oraz autorskie rozwiązania usprawniające realizację projektów lokalizacyjnych. Wieloletnie doświadczenie oraz praktyczna znajomość stosowanych rozwiązań umożliwiają skuteczne doradzanie klientom w zakresie budowy efektywnego systemu lokalizacji dopasowanego do potrzeb przedsiębiorstwa — zarówno obecnych, jak i przyszłych.

Localize.pl

LOCALIZE.PL - jedyne w Polsce Autoryzowane Centrum Szkoleniowe SDL Trados; najwyższa jakoś obsługi zatwierdzona przez producenta oprogramowania SDL Trados i potwierdzona wieloletnim doświadczeniem trenerów i setkami godzin wdrożeń.

ERGO HESTIA Oddział Lublin

Ergo Hestia – polska grupa towarzystw ubezpieczeniowych z siedzibą w Sopocie, istniejąca od 1991. Posiada ogólnopolską sieć przedstawicielstw i oddziałów terenowych. Oferuje ubezpieczenia dla przemysłu, małego i średniego biznesu oraz dla klientów indywidualnych – zarówno w zakresie ochrony majątku, jak i życia. Spółka oferująca ubezpieczenia majątkowe, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA jest drugim w Polsce ubezpieczycielem pod względem wysokości zebranej składki ubezpieczeniowej brutto. Opracowany przez Ergo Hestię system likwidacji szkód został nagrodzony godłem promocyjnym „Teraz Polska” Grupa otrzymała również inne wyróżnienia, w tym Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP. Ergo Hestia prowadzi projekty w zakresie wspierania młodzieży uzdolnionej artystycznie i sportowo. Działa także na polu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

MIKROBIT

MIKROBIT Sp. z o.o. działa w branży IT/ICT od 27 lat (jedna z pierwszych firm informatycznych w regione lubelskim). Firma rodzinna ze 100% kapitałem polskim, która realizuje wszystkie potrzeby z zakresu IT/ICT dla Przedsiębiorstw i Administracji Publicznej. Podstawą działalności firmy jest produkcja autorskich systemów informatycznych wspomagających Zarządzanie. Mikrobit pomaga w całym procesie informatyzacji od dostawy, instalacji sprzętu IT, oprogramowania, poprzez wdrożenie, szkolenie, aż po pełen outsourcing działu IT oraz wirtualizację zasobów. Gwarantuje stałą opiekę serwisową, udziela doradztwa technicznego, informatycznego, internetowego. MIKROBIT oferuje kompleksowe usługi informatyczne: Oprogramowanie ERP: systemy księgowe, płacowe, sprzedażowe, itp. Dedykowane systemy m.in. system ochrony danych osobowych- mABI, harmonogram czasu pracy- HCP Budowa stron www, aplikacji internetowych/mobilnych Przestrzeń wirtualna (Data Center): mDysk, mCloud Szkolenia specjalistyczne: z praktycznej ochrony danych osobowych, informatyczne itp. Stała opieka IT/ICT nad infrastrukturą Klienta (pełne wsparcie i doradztwo: techniczne, informatyczne, internetowe) Audyt infrastruktury IT i oprogramowania Instalacje teletechniczne, elektryczne w budynkach Dostawca sprzętu komputerowego MIKROBIT m.in. wykonał pierwszą wizualizację internetową wyników wyborów w czasie rzeczywistym, która była uzewnętrznieniem skomplikowanej infrastruktury informatycznej. Firma pięciokrotnie zrealizowała wizualizację internetową wyników głosowania i wyników wyborów: - Prezydenta RP w 2005 i 2010 roku (www.prezydent2010.pkw.gov.pl) - do Sejmu i Senatu RP w 2005 i 2007 roku - Parlamentu Europejskiego 2009

ZAPISY

Informacje o zapisach i opłatach.

WAŻNE! Jak się zarejestrować? Istnieje możliwość zapisu na całe wydarzenie (sobota i niedziela) lub jeden wybrany dzień Kongresu (sobota lub niedziela). Po zarejestrowaniu udziału na wybrany dzień, dokonaj wyboru warsztatów, w których chcesz uczestniczyć. Masz możliwość wyboru jednego szkolenia warsztatowego w dniu, na który zarejestrowałeś udział. Liczba miejsc na poszczególnych warsztatach jest ograniczona.
Zgłoszenia udziału przyjmujemy do 26 marca 2017.

I i II DZIEŃ KONGRESU (sobota i niedziela 1-2 kwietnia)


koszt:
280 zł - członek LST, PSBT, STP, PT TEPIS, pracownik UMCS, KUL, UM w Lublinie
360 zł - uczestnik niezrzeszony
Po zarejestrowaniu udziału, dokonaj wyboru jednego szkolenia warsztatowego w sobotę i jednego w niedzielę, w których chcesz uczestniczyć.

Warsztaty w sobotę:

Kontrola jakości tłumaczeń — warsztaty z obsługi programu ApSIC XBench w wersji 2.9 *(limit miejsc – max. 20 uczestników) –(wprowadzenie limitu uczestników) -[WYBIERAM]

Optymalizacja warsztatu pracy tłumacza — zarządzanie plikami i automatyzacja pracy z powtarzalnymi ciągami tekstu *(limit miejsc – max. 15 uczestników) -[WYBIERAM]

Szkolenie z obsługi SDL Trados Studio – poziom podstawowy *(limit miejsc - max. 20 uczestników; max. 10 słuchaczy) -[WYBIERAM]

Warsztaty w niedzielę:

Szkolenie z obsługi SDL Trados Studio – poziom średnio zaawansowany *(limit miejsc – max. 20 uczestników; max. 10 słuchaczy) -[WYBIERAM]

Warsztaty z mnemotechnik i technik notacji *(limit miejsc – max. 30 uczestników) -[WYBIERAM]

Szkolenie z emisji głosu dla tłumaczy *(limit miejsc – max. 15 uczestników) -[WYBIERAM]

Nieprzewidywalni mówcy, trudne warunki w miejscu tłumaczenia - praktyczne wskazówki dla tłumaczy ustnych *(limit miejsc – max. 25 uczestników) -[WYBIERAM]

I DZIEŃ KONGRESU (sobota 1 kwietnia) [ZAREJESTRUJ SIĘ]

koszt: 180 zł – członek LST, PSBT, STP, PT TEPIS, pracownik UMCS, KUL, UM w Lublinie
220 zł – uczestnik niezrzeszony

Po zarejestrowaniu udziału, dokonaj wyboru jednego szkolenia warsztatowego, w którym chcesz uczestniczyć.
Warsztaty do wyboru:

Kontrola jakości tłumaczeń — warsztaty z obsługi programu ApSIC XBench w wersji 2.9 *(limit miejsc – max. 20 uczestników) –(wprowadzenie limitu uczestników) -[WYBIERAM]

Optymalizacja warsztatu pracy tłumacza — zarządzanie plikami i automatyzacja pracy z powtarzalnymi ciągami tekstu *(limit miejsc – max. 15 uczestników) - [WYBIERAM]

Szkolenie z obsługi SDL Trados Studio – poziom podstawowy *(limit miejsc - max. 20 uczestników; max. 10 słuchaczy) - [WYBIERAM]

II DZIEŃ KONGRESU (niedziela 2 kwietnia) [ZAREJESTRUJ SIĘ]

koszt: 100 zł - członek LST, PSBT, STP, PT TEPIS, pracownik UMCS, KUL, UM w Lublinie
140 zł – uczestnik niezrzeszony

Po zarejestrowaniu udziału, dokonaj wyboru jednego szkolenia warsztatowego, w którym chcesz uczestniczyć.
Warsztaty do wyboru:

Szkolenie z obsługi SDL Trados Studio – poziom średnio zaawansowany *(limit miejsc – max. 20 uczestników; max. 10 słuchaczy) -[WYBIERAM]

Warsztaty z mnemotechnik i technik notacji *(limit miejsc – max. 30 uczestników) - [WYBIERAM]

Szkolenie z emisji głosu dla tłumaczy *(limit miejsc – max. 15 uczestników) - [WYBIERAM]

Nieprzewidywalni mówcy, trudne warunki w miejscu tłumaczenia - praktyczne wskazówki dla tłumaczy ustnych *(limit miejsc – max. 25 uczestników) - [WYBIERAM]

GALERIA

Relacja z Kongresu

II Kongres Tłumaczy Lubelszczyzny

Rok 2016 - Kompetentny tłumacz – ważne ogniwo w komunikacji biznesowej.

Relacja wideo z III Kongresu Tłumaczy Lubelszczyzny

Kongres Tłumaczy Lubelszczyzny

Rok 2015 - Prawo w praktyce zawodowej tłumacza.

Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy

ADRES
ul. Lubelska 52
22-100 Chełm

KONTAKT
Email: lst@lst-lublin.org.pl
tel. kom: +48 506 586 080
tel.: 82 569 82 68
www.lst-lublin.org.pl